Gezonde werknemers, gezond bedrijf!

De gezondheid van het personeel is iets waar bedrijven zich steeds meer mee bezig houden. Bedrijven investeren in de gezondheid van de werknemer door trainingen aan te bieden, een gezondheidsbudget vrij te maken, door met het bedrijf aan sportieve evenementen mee te doen en door gezondere maaltijden in de kantine aan te bieden.

Er zijn allerlei manieren om de vitaliteit van de werknemer te verbeteren, toch zie je vaak dat de mensen die het echt nodig hebben, geen gebruik maken van de mogelijkheden die de werkgever aanbied. Hoe zorg je er nou voor dat het personeel in de breedte erop vooruitgaat met betrekking tot gezondheid? Als ik een sluitend antwoord had, dan had ik die direct gegeven. Wel heb ik ideeën over hoe je als bedrijf kan zorgen dat steeds meer personeelsleden mee willen doen.

Maar eerst: Waarom zou je als bedrijf willen en misschien wel moeten investeren in de gezondheid van de werknemer?

De gezonde werknemer

Bedrijven gaan zich steeds meer beseffen hoe belangrijk de gezondheid van het personeel is, zowel in fysieke als mentale zin. Toch heb ik ook het idee dat dit bij sommige organisaties wordt gedaan onder het mom van: ̈Regel maar een sportlesje of korting op een fitnessabonnement en dan hebben we die ‘investering’ ook afgevinkt.̈ Er zit soms niet echt een idee achter.

De hoeveelheid Nederlanders die te maken krijgen met welvaartsziektes neemt toe. Daarnaast heeft de helft van bevolking boven de twintig overgewicht. Dat zou betekenen dat in potentie de helft van het bedrijf hier last van heeft. Nu is een beetje overgewicht niet zo alarmerend, maar zolang er niets mee wordt gedaan, zullen mensen er met de jaren meer problemen van gaan ondervinden. 

Niet alleen de fysieke gezondheid is belangrijk om aandacht aan te geven, maar misschien nog wel veel belangrijker is de mentale weerbaarheid. De innerlijke wereld van het personeel (hoe zij zich voelen) speelt een belangrijke rol.

De mate van fysieke en mentale gezondheid zijn is van invloed op de prestaties van de werknemer. Door middel van een vitaliteitsplan kan de werkgever helpen om het personeel te stimuleren bewust met de gezondheid bezig te zijn.

Vitaliteit in de werknemer zie je terug aan de bruisende energie, fysieke kracht, mentale weerbaarheid en het vermogen om door te zetten. 

Wanneer je als bedrijf investeert in de gezondheid van je personeel vergroot je het algeheel welzijn binnen het bedrijf. Je creëert daarmee een gezonde en veilige werkomgeving. Een positief gevolg is de vergroting van het werkvermogen, plezier in het werk en de gemotiveerde personeelsleden. Wanneer je aandacht hebt voor de gezondheid van het personeel, dan kan dit ook bijdragen aan een goede verhouding tussen werknemer en werkgever. 

Hoe vitaler het personeel, hoe minder ziekteverzuim je kunt verwachten. Daarnaast zitten gezonde mensen beter in hun vel en dit heeft dan weer positieve uitwerking op de werkvloer. Je kunt als werkgever verwachten dat de groei van vitaliteit gepaard gaat met een verbeterde productie. Dit is natuurlijk een belangrijke reden voor een investering. Los van dit belang, is het een geweldige manier om als bedrijf een steentje bij te dragen aan de gezondheid van onze samenleving. Het bedrijf krijgt hierdoor een positief imago en dat is zeer welkom voor het behoud en aantrekken van goed personeel. 

Nog even kort op een rij een aantal voordelen voor werknemer en werkgever:

 • minder ziekteverzuim
 • positiever zelfbeeld met als gevolg een positieve mindset op de werkvloer
 • Fysiek en mentaal weerbaarder
 • Verhoogde productie
 • Betere concentratie
 • Efficiënter werken
 • Minder omkijken naar het personeel 
 • Het bedrijf krijgt een beter imago

  Er zijn op het moment nog geen keiharde cijfers te geven die aantonen dat de omzet door het plafond gaat wanneer de werkgever investeert in de gezondheid van de werknemer. Bedenk echter wel dat personeelsleden met een burn-out niet fit genoeg zijn om naar werk te gaan, en daardoor helemaal geen werk kunnen leveren. 

Obstakels

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en in de ideale wereld zou ieder personeelslid in topconditie raken door de investering die wordt gedaan als werkgever; alleen is dit verreweg van de realiteit. Je ziet regelmatig dat een groot gedeelte geen gebruik maakt van de gegeven mogelijkheden; niet structureel althans. 

Dit komt doordat we over het algemeen pas tot een gedragsverandering komen wanneer we dat zelf willen en zodra de nood hoog is. Dat wil zeggen dat er een intrinsieke motivatie moet zijn. Zolang deze niet aanwezig is, zal er ook niets veranderen. Je kunt als bedrijf van alles aanbieden om de gezondheid van het personeel te verbeteren, maar hoe zorg je ervoor dat het personeel er gebruik van gaat maken?

Het is erg lastig om mensen in beweging te krijgen die van nature niet bewust met hun gezondheid bezig zijn. De hoge werkdruk die er in sommige bedrijven aanwezig is, zorgt ervoor dat sommige personeelsleden geen zin meer hebben om te sporten na werktijd.

Dan heb je nog de personeelsleden die niet graag met collega’s activiteiten ondernemen; dit met als reden dat zij een negatief zelfbeeld hebben of omdat ze er gewoon niets voor voelen. 

Je kunt als werkgever je personeel  niet verplichten om een gezonder leven te gaan leiden. Toch zie je dat steeds meer bedrijven het belang van gezond personeel gaan zien. Je kunt mensen dan niet verplichten, maar er zijn wel mogelijkheden om de bedrijfscultuur te veranderen waar mensen worden gestimuleerd om op persoonlijk vlak te groeien. n

Instagram poll

Via mijn Instagram stories heb ik een aantal polls gedeeld met betrekking tot dit onderwerp. Zie hier de resultaten:

 1. Vind je het belangrijk dat de werkgever zich bezighoudt met de gezondheid van het personeel? (52 stemmers) 100% antwoordde met JA.
 2. Worden er activiteiten met betrekking tot vitaliteit en gezondheid georganiseerd bij jou op het werk? (51 stemmers) 40% antwoordde met JA en 60% met NEE.
 3. Maak je gebruik van deze activiteiten? (51 stemmers) 53% antwoordde met JA en 47% met NEE.
 4. Vind je dat de werkgever meer aandacht kan besteden aan de gezondheid van het personeel? (54 stemmers) 90% antwoordde met JA en 10% met NEE.
 5. Zie je een positieve verandering binnen het bedrijf doordat er wordt geïnvesteerd in de gezondheid van het personeel? (51 stemmers) 67% antwoordde met JA en 33% met NEE.

Hoewel we geen keiharde conclusies kunnen trekken uit deze polls is het toch duidelijk te zien dat werknemers behoefte hebben aan aandacht voor gezondheid vanuit de werkgever. 

Hoe krijg je personeel in beweging?

Bedrijfstraining staat wat mij betreft nog in de kinderschoenen. Er zijn steeds meer organisaties die ingeschakeld kunnen worden om een vitaliteitsplan op te stellen voor het bedrijf. Hier worden er allerlei praktische oplossingen gegeven die niet altijd tot de kern van het probleem gaan. Er worden verschillende dingen georganiseerd op het gebied van training, voeding en levensstijl, en dit wordt vervolgens aangeboden bij het personeel. De kans is echter groot dat de mensen die dit het minst nodig hebben er het meest gebruik van zullen maken. 

Hoe krijg je nou juist die personeelsleden in beweging die minder gemotiveerd zijn? Om antwoord te krijgen op deze vraag denk ik dat we veel meer moet kijken naar de innerlijke belevingswereld van de werknemer. Er is geen gebrek aan aanbod van activiteiten, maar aan intrinsieke motivatie, discipline en eigenwaarde. 

Zoals ik al eerder aangaf heb ik geen sluitend antwoord. Als iemand die had, waren leefstijl gerelateerde ziektes geen issue geweest. Wel heb ik zo mijn ideeën hoe je als werkgever het bedrijf vitaal kunt krijgen:

 • Creëer een gezonde bedrijfscultuur
 • Volg de leider (geef een goed voorbeeld)
 • Geef aandacht aan de mensen
 • Creëer de mogelijkheden en kies voor kwaliteit

Creëer een gezonde bedrijfscultuur

Hoe het er aan toe gaat op de werkvloer heeft deels te maken met de cultuur die is gecreëerd. Er is een mogelijkheid om het belang van gezondheid hierin te verwerken. Wanneer er door werknemers wordt gesproken over het bedrijf, dan kan het gaan over de goede sfeer en dat veel aandacht wordt besteed aan vitaliteit. Je kunt mensen niet verplichten, maar je kunt wel een omgeving creëren, waarin iedereen graag het beste uit zichzelf wilt halen; ook op het gebied van gezondheid. Geef het personeel het gevoel dat het vitaliteitsplan bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en niet dat het een verplicht nummertje is. 

Hier wil ik aan toevoegen dat het niet nodig is om allerlei dingen te organiseren. De basis zal altijd zijn om aandacht voor het personeel te hebben en erachter te komen wat zij nodig hebben om goed te functioneren. Ik ga hier straks verder op in. 

Volg de leider

Dit sluit aan op het vorige punt. Om die gezonde cultuur te creëren, is het belangrijk dat bepaalde sleutelfiguren binnen het bedrijf dit ook uitstralen. Dat begint bij de directeur, leidinggevenden en beleidsbepalers. Daarmee wil ik niet zeggen dat de directeur van het bedrijf een topatleet moet zijn, maar het kan enorm helpen als leidinggevenden kunnen inspireren.

Een goede leider gaat voorop in de strijd en heeft aandacht voor zijn volgelingen. De leider in een bedrijf beseft ook hoe belangrijk zijn rol is in het gezond houden van het personeel. Denk hierbij aan de mate van werkdruk die wordt gegeven. 

Wanneer de leider niet achter de vitaliteitsplannen staat zal dit ook niet met enthousiasme worden aangenomen door het personeel. 

Geef aandacht aan de mensen

Werknemers zijn mensen van vlees en bloed, dat lijkt soms te worden vergeten als ik vrienden en cliënten hoor klagen over de druk die zij ervaren op het werk. Hoewel dit deels bij de werknemers zelf ligt, is er ook verantwoordelijkheid bij de werkgever.

Wil je als bedrijf meer vitaal worden, dan zal er ook met meer aandacht geluisterd kunnen worden naar de individuele behoeftes van het personeel. Wanneer mensen het gevoel krijgen dat ze worden gezien, zullen ze meer betrokken raken bij het bedrijf. Er kan hierdoor een samenhorigheid ontstaan en werknemers doen graag mee in de gezonde cultuur van het bedrijf.

Geef het personeel echt het gevoel dat je als werkgever wil bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Creëer de mogelijkheden en kies voor kwaliteit 

Om bovengenoemde punten te kunnen realiseren, zullen er veranderingen moeten plaatsvinden. Bedenk als bedrijf wat je wil uitstralen richting werknemers en naar buiten toe. Zorg ervoor dat de mogelijkheden aanwezig zijn voor personeel om optimaal te kunnen functioneren, zodat zij sterker worden en mentaal weerbaar.

Je kunt een bedrijf inhuren om een bootcampje te geven en salades aanbieden in de kantine, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om iemand voor een bepaalde periode in dienst te nemen die verantwoordelijk wordt voor de vitaliteit van het personeel. Iemand die onderdeel van het team wordt, het personeel leert kennen en een beter beeld krijgt wat iedereen nodig heeft. 

Durf verder te gaan dan een simpel groepslesje of een broodje gezond in de kantine. Dit zal namelijk niet genoeg stimuleren. Maak van vitaliteit een prioriteit. Spreek het hardop uit en creëer een veilige omgeving waarin iedereen graag wil deelnemen.

Uitdaging

Wanneer je personeel gaat aannemen voor een sportschool, mag je van ze verwachten dat zij in goede conditie zijn. Je kunt het bijna verplichten. In andere bedrijven is dit niet zo vanzelfsprekend. Toch heb ik het idee dat dit scenario niet ondenkbaar is voor andere type bedrijven. Mag je van je personeel vragen dat zij goed voor zichzelf zorgen? Misschien niet, maar je kunt er wel voor zorgen dat dit wordt besproken tijdens een sollicitatiegesprek. 

Als bedrijf heb je baat bij gezond personeel en de werknemer heeft baat bij goede gezondheid. Waarom niet als werkgever onderdeel zijn van dit proces?

De uitdaging zit er dus in het communiceren van de boodschap. Je wil mensen niet afschrijven op hun gezondheid, maar je wil wel een situatie creëren, waarin personeel niet in een burn-out terecht komt door een ongezonde levensstijl. 

Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is om het gedrag te veranderen van een ander. In mijn werk krijg ik hier dagelijks mee te maken. De persoon zelf zal het moeten doen. Het enige wat je kunt doen als buitenstaander is het creëren van een veilige en prettige omgeving; één waarin iemand zich kwetsbaar durft op te stellen, met als gevolg dat je beter contact kunt maken en de persoon in kwestie beter leert kennen. Dit is enorm belangrijk, omdat je dan kunt leren wat desbetreffend persoon in beweging brengt.

De visie van het bedrijf kan zijn het optimaliseren van de gezondheid van het personeel, maar het reële doel is een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van de werknemers. Daarin is iedere stap vooruit welkom. 

Samenwerking

Dit was mijn blog voor deze keer. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten heeft gegeven. 

Mijn werkzaamheden als personal trainer en gezondheidscoach gaan verder dan de sportschool. Ben je als bedrijf op zoek naar iemand die meedenkt of invulling geeft aan een vitaliteitsplan? Dan kan ik hierbij helpen. 

Ik werk op een manier die veilig, efficiënt en effectief is. Ik geloof echt in een persoonlijke aanpak. Hoewel de regels voor afvallen, sterker en fitter worden universeel zijn, heeft iedereen een andere manier van coaching nodig. Ik creëer als trainer/coach een veilige omgeving waardoor iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.

Wat ik voor jouw bedrijf kan betekenen:

 • Een tot twee keer in de week een bedrijfstraining of de fysieke (en mentale) kracht te vergroten.
 • Wekelijkse 1 op 1 coaching waar het personeel op in kan schrijven.
 • Coaching in groepen die een gezamenlijk doel hebben zoals afvallen.
 • Voeding en leefstijl advies
 • High Intensity Health workshop

Het plan van aanpak is niet statisch en kan dus worden aangepast aan de wens van de partner. Er is mogelijkheid om een traject aan te gaan voor meerdere maanden of zelfs jaren, maar je kunt er ook voor kiezen om een workshop te organiseren, waarin alle basisprincipes van training worden uitgelegd en krijgen de werknemers advies over voeding en andere levensstijl aanpassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van slaapkwaliteit en hoe om te gaan met stress.

Wil je hierover meer informatie of wil je een samenwerking aangaan? Vul dan het onderstaande formulier in en dan neem ik zo snel mogelijk contact op.

Mijn naam is Jurriaan de Haas, personal trainer en health coach. In 2006 is mijn trainerscarrière gestart. In 2013 heb ik Movemind opgericht met als doel mensen te helpen bij het optimaliseren van hun fysieke en mentale gezondheid. Tot vandaag de dag doe ik dit nog steeds met veel passie en plezier. Dagelijks leer ik bij door te lezen en te doen. Ik heb het geluk gehad om met honderden mensen te mogen werken. Door jarenlange ervaring en de wil om iedere dag te leren ben ik gekomen waar ik nu ben. Ik bied hoge kwaliteit begeleiding voor mensen die graag willen veranderen.  

*Disclaimer: ik ben geen medisch specialist. Alles wat ik schrijf kan dus ook niet als medisch advies worden gezien. Twijfel je over de staat van je gezondheid schakel dan de hulp in van een medisch specialist.